Arkivtillgång

Beslut beträffande arkivens tillgänglighet fattas av Stiftelsens styrelse efter skriftlig ansökan.

Ansökan ska innehålla uppgifter om syftet med den aktuella forskningen.

Stiftelsen

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande bildades 1994 med ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området.