Publikationer

Som bland annat framgått av media har Stiftelsen fått en förfrågan från familjen von Dardel via Susanne Berger om uppgifter rörande Raoul Wallenberg. Förfrågan har behandlats och finns presenterad här.

Tidigare publicerat material rörande Raoul Wallenberg återfinns här:
Raoul Wallenberg in Documents (Banking & Enterprise No. 3, 2000, Gert Nylander & Anders Perlinge).

Skriftserie: Banking & Enterprise

Från 1998 utger Stiftelsen en skriftserie kallad Banking & Enterprise. Syftet med denna är att för en bredare publik presentera enskilda forskningsresultat, som till väsentliga delar bygger på de arkiv Stiftelsen vårdar. Huvudspråket är engelska.

Följande utgåvor i serien är tillgängliga:

Banking & Enterprise No. 1, 1998
Ulf Olsson
Stockholms Enskilda Bank and the Bosch Group 1939-1950

Banking & Enterprise No. 2, 1999
Gert Nylander
German Resistance Movement and England. Carl Goerdeler and the Wallenberg Brothers 

Banking & Enterprise No. 3, 2000
Gert Nylander & Anders Perlinge
Raoul Wallenberg in Documents 

Banking & Enterprise No. 4, 2009
Ebba Wachtmeister
En man före sin tid. Doktor Charles Emil Hagdahl
A Man Ahead of his Time. Doctor Charles Emil Hagdahl

Banking & Enterprise No. 5, 2011
Kajsa Holmberg & Maria Stanfors
Setting a Trend. Feminisation of the Commercial Bank Sector in Sweden, 1864-1975.

Banking & Enterprise No. 6, 2021
Anders Perlinge
Private Wealth and Debt in Stockholm of the Nineteenth Century
Stockholms Enskilda Bank Revisited

Skriftserie Banking & Enterprise (ISSN 1403-2198)

#f8f7f4

Litteratur

Litteratur om Stockholms Enskilda Bank, närstående bolag, familjen Wallenberg och vissa stiftelser- ett urval titlar där bankens arkiv utgjort ett viktigt underlag.

Banken och familjen

[Frölander, Th.] Stockholms Enskilda Bank 1856-1906. Stockholm 1906. 

Ekonomiska studier tillägnade Marcus Wallenberg på hans femtioårsdag den 5 mars 1914. Red. Gunnar Andersson. Stockholm 1914.

Stockholms Enskilda Banks byggnad i Stockholm uppförd 1912-1915. Red. Ivar Tengbom och Gregor Paulsson. Stockholm 1916.

Stockholms Enskilda Bank 1856 -15 oktober -1936. Stockholm 1936.

Marcus Wallenberg 1864 -5 mars -1939. Utg. Aug. Nachmanson. Stockholm 1939.

Studier i svenskt näringsliv tillägnade Jacob Wallenberg. Stockholm 1942.

Företagande, ekonomi och teknik. Studier tillägnade Marcus Wallenberg. Stockholm 1949.

Wallenberg, Jacob Anförande vid Stockholms Enskilda Banks bolagsstämma på hundraårsdagen den 15 oktober 1956. Stockholm 1956.

Stockholms Enskilda Bank 1856-1956. En bokfilm av Per-Erik Lindorm. Stockholm 1956.

Gasslander, Olle Bank och industriellt genombrott: Stockholms Enskilda Bank kring sekelskiftet 1900. I-II. Stockholm 1956-1959.

Gasslander, Olle History of Stockholms Enskilda Bank to 1914. Stockholm 1962.

Brevväxling mellan far och son: A.O.Wallenberg och K.A. Wallenberg. I. 1864-1877. II. 1878-1885. III. Kommentar och register 1864-1885. Red. Gert Nylander. Stockholm 1962-1966.

Företag i utveckling: Till Marcus Wallenberg den 5 oktober 1969. Red. Jan Callerström och Gert Nylander. Stockholm 1969.

Wallenberg, Marcus Ekonomisk politik, teknisk utveckling, framstegstakt: Valda föredrag och artiklar. Stockholm 1969.

Wallenberg, Marcus Stockholms Enskilda Bank 1856-1971: Anförande vid bolagsstämman den 30 mars 1972. Stockholm 1972.

Finansman, företagare, förhandlare: Till Jacob Wallenberg på 80-årsdagen den 27 september 1972. Red. Jan Callerström och Gert Nylander. Stockholm 1972.

Från skilda fält: Uppsatser tillägnade Marcus Wallenberg den 5 oktober 1974. Red. Gert Nylander och Roland Svensson. Stockholm 1974.

Gårdlund, Torsten Marcus Wallenberg 1864-1943: Hans liv och gärning. ISBN 91-1-763112-2. Stockholm 1976.

Nilsson, Göran B. Banker i brytningstid: A.O. Wallenberg i svensk bankpolitik 1850-1856. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (EHF). ISBN 91-7260-544-8. Stockholm 1981.

Marcus Wallenberg: En bildberättelse. [A Picture Biography.] Text Torgny Segerstedt, Sven Rydberg, Robert Skole. Foto KW Gullers, Peter Gullers, Björn Enström, Hans Hammarskiöld. ISBN 91-86440-02-0 (English edition). Stockholm 1982. ISBN 91-86440-04-7 (Svensk utgåva). Stockholm 1983.

Nilsson, Göran B. André Oscar Wallenberg. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (EHF).
I. Odysséernas år 1816-1856. ISBN 91-1-843192-5.
II. Gyllene tider 1856-1866. ISBN 91-1-883792-1.
III. Ett namn att försvara 1866-1886. ISBN 91-1-941582-6.
Stockholm 1984, 1989, 1994.

Olsson, Ulf Bank, Familj och Företagande: Stockholms Enskilda Bank 1946-1971. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (EHF).
ISBN 91-85592-10-2. Stockholm 1986.

Lindgren, Håkan Bank, Investmentbolag, Bankirfirma: Stockholms Enskilda Bank 1924-1945. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (EHF). ISBN 91-85592-14-5. Stockholm 1988.

Thunholm, Lars-Erik Den stora fusionen: Samgåendet mellan Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank. ISBN 91-7054-810-2. Stockholm 1996.

Olsson, Ulf I utvecklingens centrum: Skandinaviska Enskilda Banken och dess föregångare 1856-1996. ISBN 91-85592-25-0. Stockholm 1997.

Olsson, Ulf At the centre of development: Skandinaviska Enskilda Banken and its predecessors 1856-1996. ISBN 91-85592-26-9. Stockholm 1997.

Lundström, Ragnhild Bank, Industri, Utlandsaffärer: Stockholms Enskilda Bank 1910-1924. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (EHF). ISBN 91-88595-37-4. Stockholm 1999.

Lindgren, Håkan & Olsson, Ulf (red) Bevara och beforska. Festskrift till Gert Nylander den 15 april 1999. Forskningsrapport nr 11. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning (EHF). ISSN 1101-8100. Stockholm 1999.

Lindgren, Håkan (red) Stockholms Enskilda Bank 1856-1971. Ny kunskap, ny förståelse.Nordisk[t] symposium vid Handelshögskolan i Stockholm den 22 september 1999. Forskningsrapport nr 12. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning (EHF). ISSN 1101-8100. Stockholm 1999.

Edström, Bert Storsvensken i yttersta östern. G. O. Wallenberg som svenskt sändebud i Japan, 1906-1918. Working Paper 52. Center for Pacific Asia Studies at Stockholm University. Stockholm 1999.

Olsson, Ulf Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899-1982. ISBN 91-88595-75-7. Stockholm 2000.

Olsson, Ulf Furthering a Fortune. Marcus Wallenberg. Swedish Banker and Industrialist 1899-1982. Translation by John Woolfenden and Björn Norrbom. ISBN 91-88595-94-3. Stockholm 2001.

Nilsson, Göran B. Grundaren. André Oscar Wallenberg (1816-1886). ISBN 91-7203-397-5. Stockholm 2001.

Djerf, Lars Berit Wallenberg 1902-1995. ISBN 91-631-3318-0. Stockholm 2003.

Perlinge, Anders "The Foundation for Economic History Research within Banking and Enterprise and the records of Stockholms Enskilda Bank, 1856-1971" (translation by Björn Norrbom), in Financial History Review, vol. 11, p. 1 (2004), pp. 105-120.

Olsson, Ulf En länk i kedjan. Marc "Boy-boy" Wallenberg 1924-1971. ISBN 91-631-5335-1. Stockholm 2004.

Nilsson, Göran B. The Founder. André Oscar Wallenberg (1816-1886). Swedish Banker, Politician & Journalist. Translation by Michael F. Metcalf. ISBN 91-22-02102-7. Stockholm 2005.

Nilsson, Göran B. Wallenberg, Le Fondateur (1816-1886). Créateur de banque, homme politique, réformateur de la Suède. Traduit du suédois par Jean-François & Marianne Battail. ISBN 2-87623-155-7. Paris 2005.

Olsson, Ulf Finansfursten. K A Wallenberg 1853-1938. ISBN 91-7353-136-7. Stockholm 2006.

Karlsson, Petter & Nilsson, Torun SEB : 150 år av förändring, ISBN 9171260277. Stockholm 2006.

Karlsson, Petter & Nilsson, Torun SEB : 150 years of change, ISBN 9171260668, Stockholm 2006. Translation by Kim Loughran.

Lindgren, Håkan Jacob Wallenberg 1892-1980. ISBN 978-91-7353-192-4. Stockholm 2007.

Olsson, Ulf A Prince of Finance. K A Wallenberg 1853-1938. Swedish Banker, Statesman and Philanthropist. Translation by Pia Helena Ormerod. Edited by John Woolfenden. ISBN 978-91-7353-216-7. Stockholm 2007.

Lindgren, Håkan Jacob Wallenberg 1892-1980. Swedish Banker and International Negotiator. Translation by Lars G. Sandberg. ISBN 978-91-7353-317-1. Stockholm 2009.

Wachtmeister, Ebba En man före sin tid. Charles Emil Hagdahl. A Man Ahead of his Time. Charles Emil Hagdahl. Banking & Enterprise No. 4. ISBN 978-91-978205-0-9. Stockholm 2009. Translation by Björn Norrbom.

Holmberg, Kajsa & Stanfors, Maria Setting a Trend. Feminisation of the Commercial Bank Sector in Sweden, 1864–1975. Banking & Enterprise No. 5. ISBN 978-91-978205-1-6. Stockholm 2011.

Lindgren, Håkan ”Schartau, Wallenberg och finanskrisen 1857”, Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägnade Kersti Ullenhag. Red. Fälting, Lars & Larsson, Mats & Petersson, Tom & Ågren, Karin. Uppsala Studies in Economic History, 91. ISBN 978-91-554-8059-2. Uppsala 2011.

Olsson, Ulf Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877–1962. ISBN 978-91-637-0374-4. Ruth och Richard Julins Stiftelse. Stockholm 2012.

Biographies of the Financial World. Perlinge, Anders & Sjögren, Hans (eds). ISBN 978-91-7844-852-4. Möklinta 2012.

Nilsson, Göran B. ”Arkitekten bakom världens bästa banksystem". André Oscar Wallenberg (1816–1886)”, Pengamakarna. 350 år av entreprenörskap och innovation inom det finansiella systemet. Red. Petersson, Tom. ISBN 978-91-7353-532-8. Stockholm 2012, s. 147–181.

Olsson, Ulf ”En värdefull historia”, På cykeltur genom livet. En vänbok till Gunnar Wetterberg. Red. Sven E. O. Hort. Atlantis, Stockholm 2013, s. 99–117.

Wetterberg, Gunnar Wallenberg. Ett familjeimperium.  ISBN 978-91-0-013416-7. Stockholm 2013.

Wetterberg, Gunnar Wallenberg. The Family that Shaped Sweden´s Economy.  ISBN 978-91-7844-898-2. Möklinta 2014.

Olsson, Ulf Berättelsen om Gertrud ”Calle” Wallenberg. Mannerheims sista kärlek. ISBN 978-91-7353-704-9. Stockholm 2014.

Stiftelserna

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 50 år: 19 december 1967. Stockholm 1967.

Hoppe, Gunnar & Nylander, Gert & Olsson, Ulf, Till landets gagn: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917-1992. ISBN 91-630-1680-X. Stockholm 1993.

Perlinge, Anders (red) Människors rum och människors möten. Kulturhistoriska skisser. Berit Wallenbergs Stiftelse 50 år. Vetenskapligt symposium på Nationalmuseum 14 november 2005. ISBN 978-91-633-0573-3. Stockholm 2007.

Dahlberg, Carina, Hedenqvist, Pehr & Sundström, Ingrid (red), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning. ISBN 978-91-7126-354-4. Stockholm 2017.

Dahlberg, Carina, Hedenqvist, Pehr & Sundström, Ingrid (reds), Knut and Alice Wallenberg Foundation, 100 years in support of excellent Swedish research and education. ISBN 978-91-7126-411-4. Stockholm 2017. Translation by Ruth Urbom.

Bolagen

Investor 1916-1991. Text och intervjuer Charlie Brantingson. ISBN 91-630-0615-4. (Svensk utgåva), ISBN 91-630-0617-0 (English edition). Stockholm 1991.

Lindgren, Håkan Aktivt ägande: Investor under växlande konjunkturer. Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm (EHF). ISBN 91-630-2700-3. Stockholm 1994.

Sjögren, Hans Den uthålliga kapitalismen. Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget. ISBN 91-7150-991-7. Stockholm 2005.

Sjögren, Hans Den uthålliga kapitalismen. Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget. Andra upplagan. ISBN 978-91-86949-06-08. Stockholm 2012.

Fagerfjäll, Ronald Investor 100. ISBN 978-91-7126-293-6 (Svensk utgåva), ISBN 978-91-7126-294-3 (English edition). Stockholm 2016. Translation by Ruth Urbom.