Raoul Wallenberg

Stiftelsen har fått en förfrågan från familjen von Dardel via Susanne Berger om uppgifter rörande Raoul Wallenberg. Förfrågan har behandlats och finns presenterad nedan.

Answers to questions to Wallenberg Archive

För dokument numrerade 1-57 se:
Raoul Wallenberg in Documents 1927-1947

För dokument numrerade 58-116 se:
Raoul Wallenberg in Documents 2