Arkivexemplar av utgående handlingar

För perioden fram till 1915 hade banken en serie med i princip kronologiskt ordnade kopior av sina utgående skrivelser, och en motsvarande (under huvudavdelning E) med ankomna skivelser.

Från 1916 arkiverades dessa båda typer av skrivelser tillsammans i en korrespondensserie (under huvudavdelning E). Några olika serier av brevkopior förekommer; direktionens, kassadirektörens och notariatets.

Viktigare serier är:

B 1 A Direktionens brevkopieböcker  1856-1939