Handlingar ordnade efter ämne

Flera av bankens mest centrala och viktiga serier är ämnesordnade under denna huvudavdelning. De till omfånget största serierna är direktionens dossieer, som finns i tre huvudserier (kallade I, II och III) med akter avseende företag, personer, länder eller ämnen. Akter rörande företag förekommer också i direktionssekretariatets dossieer.

 Ett både centralt och unikt material är den sk yttre statistikens akter, som ger detaljerad information om kunders kreditengagemang vid olika tidpunkter.

 Den så kallade inre statistikens akter innehåller i princip samlat bokslutsmaterial och ekonomiska ställningar rörande bankens kunder.

De utländska och svenska sekretariatens akter innehåller material rörande främst obligationsemissioner. Dessa båda serier är relativt omfattande.

Bankens direktörer och ombudsmän har avsatt en lång rad serier med sina respektive handlagda ärenden. Material har inte bevarats för samtliga.

Viktigare serier är:

F 1 A       Direktionens dossieer, serie I          1855-1959

F 1 B       Direktionens dossieer, serie II         1881-1957

F 1 C       Direktionens dossieer, serie III        1919-1971

F 1 EB     Direktionssekretariatets dossieer   1875-1954

F 2 AA    Inre statistikens dossieer                 1900-1971

F 2 BA    Yttre statistikens kreditdossieer      1901-1971

F 2 BB    Register till yttre statistikens kreditdossieer     1901-1971

F 6 A      Utländska sekretariatets dossieer                     1889-1971

F 6 B      Svenska sekretariatets dossieer                        1873-1971