Inkomna handlingar

Fram till 1915 arkiverades bankens inkommande skrivelser i en separat serie, samtidigt som kopior av de utgående skrivelserna arkiverades för sig (under huvudavdelning B). Från 1916 arkiverades in- och utgående skrivelser tillsammans i en gemensam korrespondensserie, alfabetiskt ordnad år från år.

Viktigare serier är:

E 1 A   Direktionens ankomna brev    1856-1915
E 1 B   Direktionens korrespondens   1916-1971