Personarkiven

Här presenteras översiktligt innehållet i de personarkiv stiftelsen förvarar i anslutning till Stockholms Enskilda Banks arkiv.

Varje person utgör en egen arkivbildare. Arkiven har ordnats med en gemensam struktur. Tabellen ger en bild av innehållet i grova drag och den tid materialet omfattar.

Personarkivens innehåll