Protokoll

Bland bankens protokoll märks främst bolagsstämmo- och styrelseprotokollen, som finns bevarade för hela verksamhetsperioden. Styrelseprotokollen har ett särskilt alfabetiskt register.

Viktigare serier är:

A 1 A   Bolagsstämmoprotokoll    1857-1972

A 2 A   Styrelseprotokoll               1856-1972