Räkenskaper

Bankens egna räkenskaper är i princip bevarade i sin helhet fram till ca 1915. Från denna tidpunkt föreligger enbart inventarie- och huvudböcker. Maskinella bokföringskort är bevarade i viss omfattning fram till 1971. Visst material har ersättningsfilmats. Jfr huvudavdelning D.

Räkenskaperna har i övrigt organiserats med redovisning av utlåning, räkningskrediter och växelaffärer samt inlåning var för sig. Notariatets redovisning utgör en egen avdelning.

Verifikationer är utgallrade, med undantag av vissa serier de första inledande åren.

Viktigare serier är:

G 1 A    Inventarieböcker  1935-1972

G 2 A   Huvudböcker        1856-1972

G 2 B   Bokföringskort      1921-1971