Register och liggare

Fram till 1934 var banken organiserad som ett solidariskt bolag med utestående lottbrev som bevis på andelsägande. Bundna registerböcker presenterar dessa lottägare.

Visst arkivmaterial har ersättningsfilmats, bl.a. delar av bankens bokföring. Protokollen över dessa mikrofilmer finns under denna huvudavdelning.

Viktigare serier är:

D 1 A Lottägareböcker      1856-1934
D 1 B Aktieägarregister     1946-1971